Kualiti Eropah

Undang-undang EU menetapkan kriteria yang ketat untuk menjamin standard semua produk Eropah. Tokoh-tokoh utama dalam dasar kualiti Eropah adalah Pertubuhan Am Pasaran bagi produk pertanian, penetapan kerangka undang-undang bersama bagi semua Negara Ahli EU untuk menentukan bersama spesifikasi, kerangka kerja operasi, dan rejim pemeriksaan, yang memastikan spesifikasi bersama di seluruh pasaran Eropah. Kaedah penanaman dan pengeluaran memenuhi standard keselamatan dan kualiti antarabangsa dan Eropah.

Imej / Penghargaan Produk Eropah

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan imej yang positif terhadap produk-produk Eropah di kalangan kumpulan sasaran yang ditentukan, yang mempunyai kemahiran yang mencukupi untuk menerima dan menyampaikan mesej-mesej program. Tandatangan "Nikmati, ia dari Eropah" akan terlihat pada semua bahan komunikasi yang dihasilkan sebagai bahagian daripada asas komunikasi tindakan ini.

Belajar lebih
Image
Image
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account