Image

Keselamatan Makanan

Keselamatan makanan adalah keutamaan utama bagi Eropah. Objektif utama dasar keselamatan makanan Komisi Eropah adalah untuk memastikan tahap perlindungan yang tinggi terhadap kesihatan manusia dan kepentingan pengguna berkaitan dengan makanan, dengan mengambil kira kepelbagaian dan fungsi yang efektif pasaran dalaman. Peraturan EU yang ketat diperketatkan pada tahun 2000 untuk memastikan makanan Eropah sangat selamat. Pendekatan bersepadu EU bertujuan untuk memastikan tahap keselamatan makanan, kesihatan dan kesejahteraan haiwan, dan kesihatan tumbuhan yang tinggi dalam Kesatuan Eropah dengan mengambil langkah-langkah konsisten dari ladang hingga penggunaan dan pengawasan yang sewajarnya.

Pihak berkuasa EU menilai risiko dengan teliti dan sentiasa mencari nasihat saintifik yang terbaik sebelum mengizinkan atau melarang mana-mana produk, bahan, aditif, atau organisma yang diubahsuai secara genetik. Penyebaran pengetahuan ini akan membolehkan pengguna menilai produk-produk EU, memahami mengapa penekanan yang begitu besar diberikan kepada keselamatan makanan, dan dengan itu membujuk mereka untuk membeli produk EU daripada produk yang diimport dari negara lain.

Belajar lebih

Image
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account