Image

Kaligtasan sa Pagkain

Ang kaligtasan sa pagkain ay isang pangunahing prayoridad para sa Europa. Ang pangunahing layunin ng patakaran sa kaligtasan sa pagkain ng Komisyon ng Europa ay tiyakin ang mataas na antas ng proteksyon ng kalusugan ng tao at ng interes ng mamimili kaugnay sa pagkain, kasama na rin ang pagtutuon sa pagkakaiba-iba at epektibong pagpapatakbo ng internal na merkado. Ang mahigpit na mga alituntunin ng EU ay pinaigting noong 2000 upang tiyakin na ang mga pagkain sa Europa ay lubos na ligtas. Ang integradong pamamaraan ng EU ay naglalayong tiyakin ang mataas na antas ng kaligtasan sa pagkain, kalusugan at kagalingan ng hayop, at kalusugan ng halaman sa European Union sa pamamagitan ng mga makatwirang hakbang mula sa sakahan hanggang sa konsumisyon at wastong pagsusuri.

Maingat na ini-evaluate ng mga awtoridad ng EU ang mga panganib at laging naghahanap ng pinakamahusay na siyentipikong payo bago ipinagbabawal o pinapayagan ang anumang produkto, sangkap, pampatunay o genetically modified organism. Ang pagpapamahagi ng kaalaman na ito ay magpapahintulot sa mga mamimili na suriin ang mga produkto ng EU, maunawaan kung bakit ibinibigay ang labis na importansya sa kaligtasan sa pagkain, at mag-udyok sa kanila na bumili ng mga produkto ng EU kaysa sa mga produkto na inaangkat mula sa ibang bansa.

Mag-aral pa

Image
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account